Login Etapclub

    Onthoud mij     Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?  

Evenementen

Deelnemers aan een evenement doen dit geheel voor hun eigen rekening en risico. De schipper c.q. eigenaar van de boot is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar bemanning en boot. De schipper c.q eigenaar dient er voor te zorgen dat: de boot in goede conditie verkeert, passend bij het vaargebied; voldoende verzekerd is voldoende ervaren bemanning aan boord is. er voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn, en de bemanning instructie heeft waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken. De tochtcoördinator(en) is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan het evenement zou kunnen ontstaan. Adviezen, route-aanwijzingen of weerberichten die verstrekt worden door de organiserende commissie en/of de tochtcoördinator(en) zijn slechts ter informatie. De schipper en haar bemanning blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissing om uit te varen, route-keuze en weersinformatie.

Algemene leden vergadering

Vergadering
jaarvergadering
Datum: zaterdag 10 december 2022

Het laatste evenement van het jaar 2022 ! De Algemene Leden Vergadering
Zoals gebruikelijk wordt de Algemenen Leden Vergadering 2022 gehouden in het clubhuis van de Koninklijke Roei en Zeilvereniging Loosdrecht; en wel op 10 december, vergeet niet hem in je agenda te zetten. Het programma volgt nog evenals hoe je je kan opgeven en wat de kosten zullen zijn, maar in grote lijnen is het als volgt; - Vanaf ~15:00 inloop met koffie of thee - Gastspreekster Wieke van Oordt, schrijfster van o.a. zeilboeken en zeilster (helaas niet in een Etap) - Jaarvergadering waarin ook de uitslag van de enquête besproken wordt ( notulen en agenda volgen nog) - Diner buffet - Natafelen en toch maar huiswaarts keren Voor de winter wil je best wel weer stoere verhalen uit het afgelopen seizoen van je mede Etappers horen dus kom op 10 december in groten getale naar Loosdrecht!

Wieke

 

 

Alle datums


  • zaterdag 10 december 2022