Login Etapclub

    Onthoud mij     Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?  

Evenementen

Deelnemers aan een evenement doen dit geheel voor hun eigen rekening en risico. De schipper c.q. eigenaar van de boot is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar bemanning en boot. De schipper c.q eigenaar dient er voor te zorgen dat: de boot in goede conditie verkeert, passend bij het vaargebied; voldoende verzekerd is voldoende ervaren bemanning aan boord is. er voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn, en de bemanning instructie heeft waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken. De tochtcoördinator(en) is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan het evenement zou kunnen ontstaan. Adviezen, route-aanwijzingen of weerberichten die verstrekt worden door de organiserende commissie en/of de tochtcoördinator(en) zijn slechts ter informatie. De schipper en haar bemanning blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissing om uit te varen, route-keuze en weersinformatie.

Pinksterreünie Hoorn

Club evenement
Hoorn_Hoofdtoren_1938
Datum: zaterdag 18 mei 2024 - maandag 20 mei 2024

Pinkster reünie Hoorn 2024.18-20 mei

Onze jaarlijks terugkerende reünie in Hoorn. Met de befaamde “wedstrijd” voor de deur voor de liefhebbers. Mis de Steigerborrel niet!, of krijg de award voor oudste Etap, snelste boot? Of kom gewoon om elkaar te ontmoeten; Aansluitend een vertrouwd buffet en maandag weer fit voor de Pinkster Waddentocht?


Begeleiding Hans Kooistra

 

 

Alle datums


  • Van zaterdag 18 mei 2024 tot maandag 20 mei 2024

 

Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)