ETAPCLUB.NL

KNRM Nieuws

De KNRM redt mensen op zee en op het ruime binnenwater in Nederland. Snel, professioneel en kosteloos. De KNRM wordt in stand gehouden door vrijwillige bijdragen.
 1. Kamerlid Wytske Postma van het CDA heeft de KNRM voorgedragen voor de ProminentenPrijs van NOV, het Platform Vrijwillige Inzet. Haar nominatie onderstreept het belang van de KNRM die al 195 jaar, zonder overheidssteun, mensen op het water redt. "Ze staan voor mij symbool voor al die vrijwilligers in Nederland. Het zijn mensen waar je écht op kunt rekenen.”

  De onderbouwing van Postma is helder: "Fantastisch hoe de KNRM al meer dan een eeuw met hun vrijwilligers mensen die op water in nood zijn helpen. Het is een gigantische organisatie. Als ik naar de vrijwilligers kijk, schieten er automatisch twee woorden naar binnen: Professioneel en betrokken. En dat zijn ze dag en nacht. Daarom staan ze voor mij symbool voor al die vrijwilligers in Nederland. Het zijn mensen waar je écht op kunt rekenen. Mensen die zich belangeloos inzetten om anderen te helpen en dat op de beste manier doen die ze in zich hebben."

  Elk jaar vraagt NOV, Platform Vrijwillige Inzet, een specifieke groep prominente Nederlanders een landelijke vrijwilligersorganisatie aan te wijzen die volgens hen de ProminentenPrijs verdient. Een speciale expertcommissie oordeelt op maatschappelijke relevantie, actualiteit en impact. De winnende organisatie  krijgt de prijs van € 6.000,-. Op 28 maart 2020 reikt minister Hugo de Jonge de Nationale Vrijwilligersprijzen uit tijdens het We doen het samen! Festival in Amersfoort. Wij hopen als KNRM natuurlijk op een gunstige uitslag!

 2. Afgelopen vrijdag was het gezellig druk op ons reddingstation. We vierden een klein feestje vanwege het 25 jarig jubileum van Fred Bakker op 13 januari j.l. Uit handen van Operationeel Inspecteur Dick Veen ontving Fred een oorkonde en Fred's echtgenote mocht hem de KNRM draagspeld opspelden. Fred was afgelopen 25 jaar actief als opstapper en is ook enkele jaren plaatsvervangend schipper geweest.
  Peter van der Laan ontving een oorkonde en jaarspeld wat bij de vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid hoort. Peter zet zich al ruim 20 jaar in voor de KNRM waarvan hij 15 jaar onderdeel uitmaakt van de walploeg op ons reddingstation.

  Behalve de jubilea stond de avond vooral ook in het teken van het afscheid van een viertal leden van de plaatselijke commissie. We namen afscheid van Marijke van Beek. Marijke was 12 jaar lang als zeer betrokken voorzitter verbonden aan ons reddingstation.
  Ook namen we afscheid van Germ Martini. Germ heeft zich bijna 30 jaar ingezet voor de KNRM. Hij was betrokken bij de oprichting van ons reddingstation in 1990, was lange tijd secretaris in de plaatselijke commissie en was daarnaast ook nog enige tijd Operationeel Inspecteur, regio Noord in dienst van de KNRM.
  Peter Hut begon ruim 26 jaar geleden bij de Radio Medische Dienst van de KNRM. Later trad Peter toe als lid van de plaatselijke commissie van ons reddingstation.
  Tot slot moesten wij ook afscheid nemen van Eric Siegers. Eric was bijna 6 jaar onze Coördinator Communicatie & Fondsenwerving maar kon dit helaas niet langer combineren met zijn drukke baan.

  Alle scheidende commissieleden ontvingen namens de KNRM leuke cadeautjes uit handen van Operationeel Inspecteur Dick Veen en een goed gevulde mand met lekkers namens alle collega's van KNRM Eemshaven.

  We zijn alle vier commissieleden zeer dankbaar voor hun betrokkenheid bij ons reddingstation, de prettige samenwerking en het vele werk wat zij hebben verricht in de plaatselijke commissie!

 3. Dit jaar is onze reddingboot Annie Poulisseprecies 25 jaar in dienst. De KNRM-reddingboot van het Valentijn type heeft al die jaren vele watersporters en beroepsvaarders uit de nood geholpen. Op deze ‘Valentijnsdag’ zetten wij haar in het zonnetje.

  De Annie Poulisse is in 1994 bij Habeke in Edam gebouwd. Op 28 januari 1995 is zij gedoopt door mevrouw M. van Munster van Heuven-Sprenger van Eijck, echtgenote van de toenmalige voorzitter van de KNRM. Sinds die tijd zijn we al honderden keren uitgevaren om mensen in nood te redden of te helpen. Wij houden van onze ‘Valentijn’ die onze bemanning en haar geredden telkens behouden heeft thuisgebracht.

   

  Vrijwillige bijdrage

  De KNRM is voor haar voortbestaan volledig afhankelijk van donateurs, giftgevers, sponsoren en erflaters. Vrijwillige bijdragen van donateurs passen uitstekend bij de vrijwillige redders en de kosteloze hulpverlening. Dit is sinds 1824 het fundament onder de KNRM. Wilt u de KNRM ook structureel steunen? Wordt dan donateur of vraag naar de mogelijkheden om in de toekomst ook uw nalatenschap (deels) aan de KNRM te schenken. Meer informatie via station@zandvoort.knrm.nl

  Voor een eenmalige donatie kunt u via Tikkie een bedrag naar eigen keuze overmaken:

  https://tikkie.me/pay/KNRMzvt/wZpVMMD9RRjVam26WHYa2

 4. Niet iedereen is bekend met het werk van de KNRM en de gevaren van de Randmeren waar de reddingboot uit Blaricum actief is. Vanaf de Stichtse Brug vaart de reddingboot Blaricum-1 meer dan 70 keer per jaar uit om watersporters in nood te assisteren in het gebied tussen Nijkerk en Amsterdam. 

  De reddingboot wordt bemand door vrijwillige bemanningsleden die samen zorgen dat de reddingboot 24 uur per dag het hele jaar door binnen 10 minuten kan varen. Het reddingstation is op zoek naar nieuwe bemanningsleden die in Blaricum of omgeving wonen of werken.

  Nieuwe serie
  De bemanning is vaak bescheiden over de rol die zij spelen in de levens van de mensen die ze te hulp schieten. Zelfs een pechgeval op het water kan leiden tot grote stress en problemen bij opvarenden. Maar ook het meest vreselijke, een verdrinking, komt met regelmaat voor. In een serie op de facebook pagina - facebook.com/KNRM.Bla/ - van het KNRM station leggen de bemanningsleden wekelijks uit waarom zij bemanningslid zijn, wat ze ervoor doen, laten en wat ze meemaken.

  https://fbwat.ch/1cJ9IwpJ1NgWSDym

  Over de KNRM
  De KNRM is het goede doel dat sinds 1824 levens redt op de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en de Randmeren. De KNRM wordt volledig gefinancierd door donateurs en uit nalatenschappen. De bemanningsleden van de KNRM zijn vrijwilligers die professioneel worden opgeleid om het zware werk aan boord van de reddingboten uit te kunnen voeren.

   

 5. Vandaag trok storm Ciara over het land. Er werdt geadviseerd om de weerberichten en de waarschuwingen in de gaten te houdenen zoveel  mogelijk thuis te blijven, maar voor opstappers van de KNRM is het juist een mooi moment om te oefenen. Wanneer het er echt om spant, willen de redders goed voorbereid het water op gaan.

  Routines, die nodig zijn tijdens acties onder slechte weersomstandigheden, moeten erin slijten. Zodat je het al een keer hebt meegemaakt, weet hoe de reddingboot reageert, hoe je navigeert en hoe je je staande houdt aan boord van een temidden van onstuimige en soms metershoge golven. En toch is het, als het er echt om spant, niet zonder risico. Want elke tocht met de reddingboot boven windkracht zeven is in noodgevallen geen plezierreisje. En dan is het prettig om te weten dat je goed opgeleid en geoefend bent.

  Vandaag waren er zware windstoten 120 kilometer per uur, met uitschieters naar 130 km per uur in de kustprovincies. In de loop van de middag gingen onze vrijwilligers met de beide Enkhuizer reddingboten het IJsselmeer op voor een stormoefening. Aan het eind van de middag hadden weer een groot aantal opstappers hun vaardigheden beproefd. Veilig uit, veilig thuis is ons motto.

 6. KNRM Breskens heeft de afgelopen winter maanden verschillende giften mogen ontvangen van ruim €4800. 

  Wij hebben de giften mogen ontvangen voor het opleiden van onze 6 aankomend opstappers die afgelopen zomer begonnen zijn. De opleiding van een opstapper kost €4500,-. De giften zijn afkomstig van de stichting Disgoederen St. Jan in Aardenburg, de firma Rentokil die een chocoladeletteractie hadden opgezet en door de visserij coöperatie Ons Belang.

  Wij zijn zeer dankbaar dat we nu onze opstappers de opleiding kunnen geven die ons zal helpen mensen in nood te redden.

 7. Vandaag trekt storm Ciara over het land. Er wordt geadviseerd om de weerberichten en de waarschuwingen in de gaten te houden, maar voor opstappers van de KNRM is het juist een mooi moment om te oefenen. Wanneer het er echt om spant, willen de redders goed voorbereid het water op gaan.

  Routines, die nodig zijn tijdens acties onder slechte weersomstandigheden, moeten erin slijten. Zodat je het al een keer hebt meegemaakt, weet hoe de reddingboot reageert, hoe je navigeert en hoe je je staande houdt aan boord van een temidden van onstuimige en soms metershoge golven. En toch is het, als het er echt om spant, niet zonder risico. Want elke tocht met de reddingboot boven windkracht zeven is in noodgevallen geen plezierreisje. En dan is het prettig om te weten dat je goed opgeleid en geoefend bent.

  Vandaag worden zware windstoten van mogelijk 120 kilometer per uur verwacht, met uitschieters naar 130 km per uur in de kustprovincies. In de loop van de middag zal het weer verbeteren. En dan hebben weer een groot aantal opstappers hun vaardigheden beproefd. Veilig uit, veilig thuis is ons motto.

 8. De aangekondigde storm Ciara zette de bemanning van reddingsstation Lauwersoog op scherp. De opkomst van de bemanning was groot. Dit maakte dat we met beide schepen, de Annie Jacoba Visser en de Springbokhet water op konden. Ook de extra boot de Fint, een float kon worden ingezet bij de oefening.

  Deze oefeningen onder ruwe omstandigheden zijn uitermate belangrijk voor de geoefendheid van onze bemanning. Allerlei vaardigdheden worden in de praktijk getraind en geoefend.

  Aan het eind van de middag kon met grote voldoening worden terug gekeken op een zinvolle oefening, die zijn vruchten afwerpt bij daadwerkelijke inzetten onder zware omstandigheden.

 9. Afgelopen Zaterdag kreeg KNRM Station Zandvoort bezoek van dhr. M. Dittrich en familie. De heer Dittrich had een verrassing voor ons in vorm van een grote zilveren legmedaille. Uit een nalatenschap vond hij de legmedaille in een stoffige kist, in eerste instantie was het niet duidelijk wat het was, maar na wat reinigen kwam het volgende tevoorschijn;

  “Hulde aan P. van der Mije - lid en voorzitter der plaatselijke commissie te Zandvoort”

  “gedurende veertig jaren 1858 – 1898”

  “Noord - en Zuid - Hollandsche Redding - Maatschappij”

  “Opgericht in den jare 1824”

  P. van der Mije (zijn bijnaam was “Piet van de burgemeester”) geboren 20-11-1830 zou, alvorens hij in 1908 aftrad, totaal 50 jaar als bestuurder en later lid-secretaris van de plaatselijke reddingcommissie van station Zandvoort voortreffelijke diensten te hebben verricht aan het reddingwezen. Dat waren jaren met vele reddingen en rampen, zoals op de 1e kerstdag van 1868 (6 man gered) van de Engels brik “Ardwell”. Dit was een moeilijke redding bij harde W.N.W. wind. P. van der Mije ging zelf met de boot mee. Hij was tevens hoofd van de kustwacht en verantwoordelijk voor het functioneren van de seinpost. De seinpaal verschafte de scheepvaart en visserij voor zover nodig informatie om trend de weersverwachting. Ballen en kegels maakten duidelijk of er storm viel te verwachten en ook uit welke windhoek. De vlaggen vertelden onder andere naar welke richting de stormwind zou draaien. Des nachts werden deze seinen vervangen door lichten. P. van der Mije overleed op 08-08-1914.

  Na het fotomomentje van de schenking en overdracht van de munt, werden de gasten nog rondgeleid in het boothuis en op de Annie Poulisse.

  Station Zandvoort is weer een stukje historie rijker.

 10. Voor aan boord van onze reddingboten zijn wij op zoek naar een aantal nieuwe vrijwillige bemanningsleden / opstappers.
  Ben je tussen de 18 en 45 jaar, overdag vaak beschikbaar en kun je binnen 10 minuten op het reddingstation zijn ?
  Wil je werken in teamverband en mens en dier redden en helpen op het water ?
  Denk je dat jij geschikt bent voor deze uitdaging ?
  Neem dan contact met onze secretaris via: secretaris@enkhuizen.knrm.nl

  Wij bieden jouw het volgende :
  · Avontuurlijk, verantwoordelijk en vooral zeer dankbaar werk.
  · Werken in een gemotiveerd, hecht en enthousiast team.
  · Het beste en modernste reddingsmaterieel.
  · Professionele opleidingen (intern en extern).
  · Mogelijkheid tot specialiseren in bepaalde taken en doorgroei in functie

  Jouw taken en verantwoordelijkheden :
  · Je bent tijdens hulpverleningsacties mede verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip, de bemanning en passagiers
  · Je zorg er voor dat jouw kennis en vaardigheden op peil blijven.
  · Je bent na de nodige opleiding en trainingen op de hoogte van de werking van de systemen aan boord van de reddingboot
  · Je helpt mee aan het onderhoud van materieel en boothuis
  · Je bent bereid om aanwezig te zijn bij evenementen t.b.v. promotie van het
  reddingstation.


  Jouw profiel :
  · Je wilt graag, in teamverband, mensen redden en helpen op het water
  · Je hebt geen watervrees, nautische ervaring is een pré, maar geen vereiste
  · Je kunt onder stress werken
  · Je bent tussen de 18 en 45 jaar
  · Je beschikt over een goede gezondheid
  · Je woont en/of werkt binnen 10 minuten van het reddingstation en hebt, bij voorkeur,
  toestemming van je werkgever om tijdens werktijd ingezet te worden
  · Je bent bereid om 24/7 oproepbaar te zijn (beschikbaarheid in overleg)
  · Je bent bereid tot het volgen van cursussen

  Belangstelling ?
  Neem voor meer informatie en/of aanmelding contact op met de secretaris van reddingstation Enkhuizen via: secretaris@enkhuizen.knrm.nl

  Je kunt natuurlijk ook altijd een keer vrijblijvend langskomen op onze vaste oefenavond, iedere woensdagavond vanaf 19.30 uur in ons boothuis: Compagnieshaven 3a in Enkhuizen.

  Voor meer informatie over het reddingswerk kunt ook kijken op deze link: Vrijwillige redders.

 11. De huidige reddingboot ‘Annie Poulisse’ werd vandaag exact 25 jaar geleden officieel in gebruik genomen. Op 28 januari 1995 werd de boot gedoopt door mevrouw M. van Munster van Heuven-Sprenger van Eijck, echtgenote van de toenmalige voorzitter van de KNRM.

  De reddingboten die KNRM Zandvoort sinds 1824 heeft gehad, kregen allemaal de naam van de schenker mee. De huidige reddingsboot werd geschonken door de in Zandvoort wonende Annie Poulisse. Zij liet na haar overlijden een aanzienlijk bedrag na aan de KNRM, bestemd voor reddingstation Zandvoort. Van het bedrag kon een hypermoderne, aluminium reddingsboot uit de Valentijn-klasse worden aangeschaft. Zodoende prijkt de naam ‘Annie Poulisse’ op de boot.

  De KNRM is 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat voor het redden en helpen van mensen in nood. Er wordt altijd met minimaal vier bemanningsleden gevaren: een schipper, een motordrijver en twee opstappers. De reddingboot biedt ruimte aan maximaal 50 geredden.

  Vrijwillige bijdrage

  De KNRM is voor haar voortbestaan volledig afhankelijk van donateurs, giftgevers, sponsoren en erflaters. Vrijwillige bijdragen van donateurs passen uitstekend bij de vrijwillige redders en de kosteloze hulpverlening. Dit is sinds 1824 het fundament onder de KNRM. Wilt u de KNRM ook structureel steunen? Wordt dan donateur of vraag naar de mogelijkheden om in de toekomst ook uw nalatenschap (deels) aan de KNRM te schenken. Meer informatie via station@zandvoort.knrm.nl

  Voor een eenmalige donatie kunt u via Tikkie een bedrag naar eigen keuze overmaken:

  https://tikkie.me/pay/KNRMzvt/wZpVMMD9RRjVam26WHYa2

 12. Zaterdag oefening besteed aan de bergingspomp en pacen. De 's Gravenzandse reddingsbrigade werkte hieraan mee met een vlet om leeg te pompen en een snelle reddingboot waarmee het pacen werd beoefend. Leerzame oefening, Hans van der Ende (SGRB) heeft dit op video vastgelegd.

  {youtube 0mzuOF9tcfo}

 13. Afgelopen zondag vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de KNRM Texel plaats met de daarbij behorende onderscheidingen voor jubilerende bemanningsleden.

  Burgemeester Uitdehaag heette iedereen welkom in het Prins Hendrik Hotel. Hij nam het afgelopen jaar door, waarbij traditioneel de cijfers op tafel kwamen: "Minder druk dan vorig jaar, maar dat kun je ook positief zien." De teller bleef steken op 64 acties voor de drie stations. De Koog/Oudeschild had 53 inzetten en in De Cocksdorp ging 11 keer het alarm. Ook werd het nieuwe vlootplan besproken. De KNRM is voornemens om de komende 15 jaar 71 reddingboten te vervangen, een enorme logistieke en kostbare operatie. Binnenkort wordt duidelijk wat dit voor de diverse stations gaat betekenen.

  Het aantal nieuwe donateurs was gedaald, maar dat was vooral te wijten aan het feit dat de nationale Reddingbootdag buiten de vakantie viel. Dit jaar zal deze weer in de meivakantie plaatsvinden.

  Ook waren er weer een aantal bemanningsleden die een jubileumjaar hadden bereikt. Peter Betsema (de Cocksdorp) en Cees Bakker en Dennis Eelma (De Koog/Oudeschild) waren samen goed voor 75 jaar vrijwilligerswerk. Alle drie kregen ze een draagpenning voor hun 25 jarig jubileum.

  Pim Lexmond ( De Cocksdorp) kreeg de Vrijwillgersmedaille Openbare orde en Veiligheid voor zijn 10 jarig jubileum.Bram Fey (De Koog/Oudeschild) en Erwin Daalder (de Cocksdorp) kregen het draagteken voor respectievelijk 15 en 30 jaar KNRM verdiensten.

 14. Vandaag ontving KNRM station Noordwijk donateurs van overlevingspakken voor twee van haar bemanningsleden. Met dit op maat gemaakte overlevingspak kan een redder in Noordzee-omstandigheden 24 uur in het water liggen zonder onderkoeld te raken. Het is dus van cruciaal belang voor het reddingswerk van de KNRM.

  Namens MondCleanic in Noordwijk overhandigden Stan Hendriks en Mascha Nieuwenstein het overlevingspak aan bemanningslid Robin Plug. Mevrouw van Geel, vergezeld door haar vader (zelf inmiddels 50 jaar trouwe donateur van de KNRM), schonk het overlevingspak aan bemanningslid Dennis Mooijekind.
  Omdat het weer het toeliet konden alle genodigden een rondje meevaren tijdens de oefening met de Paul Johannes. En bij deze oefening werd uiteraard ook de man-over-boord situatie geoefend.

 15. Deze week viel "De Reddingboot", het periodieke informatieblad voor donateurs van de KNRM op de mat. Prominent op de achterzijde van de cover staat een interview met aankomend opstapper Johan Berga van ons KNRM reddingstation Andijk.

  Zeer de moeite waard om te lezen, en daarom hier ook gedeeld!

Dekker Watersport

Wie is online

We hebben 688 gasten en één lid online

 • Zephyr
Klaas Mulder Vetus
KNRM

                   ETAPCLUB. www.etapclub.nl
                       Vereniging van eigenaren ETAP Jachten.