Login Etap-Club

    Onthoud mij     Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?  

Lidmaatschap

  U zeilt in een Etap of u denkt erover binnenkort een Etap aan te schaffen? Dan kunt u lid worden van de Etap-Club. 

 

Wat doen wij?

De Etap-club bevordert het onderling uitwisselen van ervaring op zowel zeil- als op technisch gebied. Dit doen wij door het organiseren van diverse droge en natte activiteiten, zoals:

  • Aanbieden van cursussen, zoals Marcom-B, meteorologie, dieseltechniek, zeiltrim, etc., al naar gelang waar vraag naar is onder de leden;
  • Algemene Leden Vergadering, tevens de winterreünie met diapresentatie of lezing;
  • Pinksterreünie met zeilwedstrijd;
  • Zeiltochten als: Waddenweek, Frieslandtocht, Rondje IJsselmeer, Rondje Noord-Holland, oversteek naar Engeland;
  • Bijeenkomsten in Heeg, Willemstad en Lelystad, eventueel gecombineerd met een excursie.

Contributie

De contributie bedraagt € 27,- per jaar en wordt jaarlijks geïnd via ClubCollect.

Inschrijf kosten € 12,50,- Hiervoor ontvangt u:

  • Een ledenlogin voor deze website. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank, het forum en andere ledeninformatie.
  • De clubvlag.

Betalen kan naar: NL39INGB0003025427 t.n.v. Etapclub te Assen.
(BIC INGBNL2A)

 

Aanmelden EtapClub

Aanmelden Etap_Club

Als het aanmeld formulier is ingevuld, krijgt u informatie voor het betalen van de contributie. Als deze is voldaan zal u de clubvlag en inlog-gegevens naar uw worden opgestuurd.

Wijzigen lidmaatschap gegevens

Wijzigen gegevens bestaand lid
Bent u reeds lid van de Etap-club, maar is er iets in uw contactgegevens gewijzigd, geef dit dan door aan de secretaris (leden administratie) of wijzig zelf uw gegevens. Gebruik hiervoor dan de onderstaande button "wijzigen gegevens".