Login Etapclub

    Onthoud mij     Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?  

Evenementen

Deelnemers aan een evenement doen dit geheel voor hun eigen rekening en risico. De schipper c.q. eigenaar van de boot is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar bemanning en boot. De schipper c.q eigenaar dient er voor te zorgen dat: de boot in goede conditie verkeert, passend bij het vaargebied; voldoende verzekerd is voldoende ervaren bemanning aan boord is. er voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn, en de bemanning instructie heeft waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken. De tochtcoördinator(en) is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan het evenement zou kunnen ontstaan. Adviezen, route-aanwijzingen of weerberichten die verstrekt worden door de organiserende commissie en/of de tochtcoördinator(en) zijn slechts ter informatie. De schipper en haar bemanning blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissing om uit te varen, route-keuze en weersinformatie.

Waddentocht 2024

Zeil evenement
Waddentocht
Datum: maandag 20 mei 2024 - zondag 26 mei 2024

Waddentocht 2024
20 mei t/m 26 mei 
Mooi aansluitend op de Pinkster reünie start op Tweede Pinksterdag de Waddentocht. Inmiddels befaamd, vorig jaar met nogal wat wind maar mooie zeil-etappes in goed gezelschap. Het zeilen op en over het Wad maar ook de gezelligheid zijn uiteraard weer belangrijke ingrediënten.
Route(s) in overleg afhankelijk van de deelnemers en het weer.


Begeleiding Hans Kooistra

 

 

Alle datums


  • Van maandag 20 mei 2024 tot zondag 26 mei 2024

 

Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)